Menu
Ontdek het doel van je leven en maak jezelf gelukkig.
Schenk jezelf een enthousiast en vreugdevol verblijf op aarde.


+32 (0)497 87 44 24 — ineke@enthousiasme.info

← Terug naar overzicht

Een snelle, doelgerichte en efficiënte oplossing voor problemen (09/10/15)

OP KORTE TERMIJN JE PROBLEMEN OPLOSSEN

Als je een probleem hebt ben je vaak niet geholpen met het eindeloos analyseren en uitrafelen van waar het eventueel vandaan zou kunnen komen en wie of wat er de oorzaak of schuld van zou kunnen zijn.  Het zijn allemaal hypotheses, veronderstellingen en stel dan nog dat je min of meer zeker bent van waar het vandaan komt, daarmee is het nog niet opgelost. Die klassieke manier van therapie bedrijven is verouderd want brengt weinig zoden aan de dijk en laat de mens nog langer ronddraaien in zijn problemen dan hij al op zijn eentje deed.

Heb je een probleem, dan wil je een oplossing. Je wilt een concreet handvat waar je meteen mee aan de slag kunt. Je wilt een duidelijk inzicht in je probleem en een oplossingsgerichte benadering. Je wilt weten WAT TE DOEN om uit je impasse te geraken. Je wilt weten wat je moet veranderen of beslissen om je beter en gelukkiger te voelen en je relaties en je leven in harmonie te brengen. Dat vind je bij de Korte Oplossingsgerichte Therapie.

De oplossingsgerichte benadering ontstond in de jaren '80 aan het Brief Family Therapy Center in Milwaukee, Wisconsin - USA. Steve de Shazer en Insoo Kim Berg, twee systeemtherapeuten, lanceerden daar voor het eerst de term 'oplossingsgerichte therapie'.

Ze observeerden nauwkeurig en systematisch het gedrag van de cliënten tijdens de therapiesessies en gingen na welke tussenkomsten van de therapeuten de cliënten het meest hielpen en het meest bruikbaar waren.

Ze kwamen tot onderstaande inzichten die later in hun onderzoeken bevestigd werden:

 • Mensen die problemen hebben en hulp zoeken willen effectief en op redelijk korte termijn geholpen worden. Wie heeft er zin om jaren aan een stuk zijn problemen te analyseren?
 • Ze wensen dat er concrete veranderingen in gedrag en/of relaties optreden.
 • Tijdens de therapiesessies willen ze niet voortdurend geconfronteerd worden met hun problematisch verleden, mogelijke tekorten en fouten.
 • Ze hebben nood aan duidelijk advies om blokkades te doorbreken en om zelf opnieuw het roer van hun leven in handen te nemen.
 • Zoeken naar de oorsprong en de oorzaken van de problemen lijken niet bruikbaar voor gedragsverandering. Grondige persoonlijkheids- of conflictanalyses op basis van de een of andere theorie houden de energie gevangen in het verleden. De cliënt kan de beschikbare energie beter investeren in de exploratie van mogelijke veranderingsprocessen die tot oplossingen kunnen leiden.

Met de term 'oplossingsgericht' beklemtonen de therapeuten dat zij hun aandacht willen richten op de kansen tot verandering of oplossing, die in de persoon zelf of in zijn omgeving liggen. Het is ook aan de cliënten om, in overleg met en met de hulp van een therapeut te bepalen voor welke oplossing ze zich willen engageren en hoe ze hun doelstellingen willen bereiken.

Uitgangspunten

 • De cliënten beschikken meestal over de nodige 'resources' of mogelijkheden om, mits oplossingsgerichte ondersteuning van een therapeut, zelf gepaste oplossingen te construeren.
 • De deskundigheid van de therapeut-hulpverlener bestaat erin de cliënten te begeleiden in een proces van oplossingsgericht denken en leven.
 • Oplossingsgesprekken moeten naar concrete, bruikbare en haalbare oplossingen leiden, die het welbevinden en het functioneren van de cliënt bevorderen.
 • Het aantal sessies moet niet langer duren dan nodig.
 • Oplossingen hoeven ook niet spectaculair of allesomvattend te zijn, als ze maar een positieve verandering teweegbrengen en de cliënt het gevoel geven weer zijn eigen leven in handen te hebben. Met de hernieuwde verbinding met zijn eigen innerlijke kracht kan hij weer verder.
 • Respect voor de eigenheid en het zelfbeschikkingsrecht van de cliënt, gekoppeld aan een groot vertrouwen in de helende kracht van de menselijke natuur, vormen de kern van de oplossingsgerichte grondhouding van de hulpverlener.
 • In de oplossingsgerichte benadering gaat de therapeut zich niet toespitsen op de analyse van problemen en hun oorzaken, integendeel, hij werkt naar concrete oplossingen toe die meteen voelbaar en zichtbaar zijn en de cliënt het heft in eigen handen doen nemen.

Samengevat

De therapeut richt zich niet op het probleem maar gaat samen met de cliënt op zoek naar oplossingen. Dankzij de manier van vragen stellen van de therapeut richt de cliënt zich automatisch meer op wat voor hem mogelijk en haalbaar is. Kortom er wordt zoveel mogelijk toekomstgericht gewerkt vanuit de leefsituatie van de cliënt.

De Korte OplossingsgerichteTherapie (KOT) is bedoeld voor een ieder die zelf geen oplossingen vindt voor zijn problemen en die begeleiding zoekt daarin.

De KOT kan in feite gebruikt worden voor allerlei situaties waarvoor men een oplossing zoekt om verder te kunnen.

Het aantal sessies varieert tussen de 3 à 10 sessies, soms minder, soms meer, afhankelijk van het probleem. De cliënt kan zelf aangeven wanneer hij denkt voldoende bagage te hebben om zelfstandig verder te kunnen.

Het is niet de bedoeling dat er uitgebreid aandacht wordt gegeven aan een grondige analyse van het probleem. Als dat de keus is van de cliënt dan is deze therapie voor hem niet van toepassing.

Voor een individuele sessie kan je mij hier contacteren. Ik consulteer in GENT (Onafhankelijkheidslaan 28, vlak bij station Gent Sint-Pieters) en in Athus (provincie Luxemburg).
Voor persoonlijk advies op afstand (telefoon, mail, skype) stuur je mij een e-mail voor verdere afspraken.

 


Geef je reactie

Laat me weten wat je van dit blogbericht vindt!

Voornaam (*) Naam (*) E-mail (*) Uw e-mail wordt niet getoond op de website en wordt enkel gebruikt om te antwoorden. Reactie (*)


Gratis e-boek over enthousiasme

Vul je naam en e-mail in en het is meteen van jou!
Schrijf in!