Menu
Ontdek het doel van je leven en maak jezelf gelukkig.
Schenk jezelf een enthousiast en vreugdevol verblijf op aarde.


+32 (0)497 87 44 24 — ineke@enthousiasme.info

Korte OPLOSSINGSGERICHTE therapie

Wat is het?

Hoe werkt Ineke Van Lint? Lees dit interview over haar manier van werken.

De oplossingsgerichte benadering ontstond in de jaren '80 aan het Brief Family Therapy Center in Milwaukee, Wisconsin - USA. Steve de Shazer en Insoo Kim Berg, twee systeemtherapeuten, lanceerden daar voor het eerst de term 'oplossingsgerichte therapie'.

Ze observeerden nauwkeurig en systematisch het gedrag van de cliënten tijdens de therapiesessies en gingen na welke tussenkomsten van de therapeuten de cliënten het meest hielpen, het meest bruikbaar waren.

Ze kwamen tot onderstaande inzichten die later in hun onderzoeken bevestigd werden:

 • Cliënten willen effectief en op redelijk korte termijn geholpen worden.
 • Ze wensen dat er veranderingen in gedrag en/of relaties optreden.
 • Tijdens de therapiesessies willen ze niet voortdurend geconfronteerd worden met hun problematisch verleden, mogelijke tekorten en fouten.
 • Ze hebben nood aan advies en aanzetten om blokkades te doorbreken en om zelf opnieuw het roer van hun leven en situatie in handen te nemen.
 • Vragen naar de oorsprong en de oorzaken van de problemen lijken niet bruikbaar voor gedragsverandering. Grondige persoonlijkheids- of conflictanalyses op basis van de een of andere theorie houden de energie gevangen in het verleden. De cliënt kan de beschikbare energie beter investeren in de exploratie van mogelijke veranderingsprocessen die tot oplossingen kunnen leiden.

Met de term 'oplossingsgericht' beklemtonen de therapeuten dat zij hun aandacht willen richten op de kansen tot verandering of oplossing, die in de persoon zelf of in zijn omgeving liggen. Het is ook aan de cliënten om, in overleg met en met de hulp van een 'begeleider' te bepalen voor welke oplossing ze zich willen engageren en hoe ze hun doelstellingen willen bereiken.

Uitgangspunten

 • De cliënten beschikken meestal over de nodige 'resources' of mogelijkheden om, mits oplossingsgerichte ondersteuning van anderen, zelf gepaste oplossingen te construeren.
 • De deskundigheid van de therapeut-hulpverlener bestaat erin de cliënten te begeleiden in een proces van oplossingsgericht denken en werken.
 • Oplossingsgesprekken moeten naar concrete, bruikbare en haalbare oplossingen leiden, die het welbevinden en het functioneren van de cliënt bevorderen.
 • Gesprekken moeten niet langer duren dan nodig.
 • Oplossingen hoeven ook niet spectaculair of allesomvattend te zijn.
 • Respect voor de eigenheid en het zelfbeschikkingsrecht van de cliënt, gekoppeld aan een groot vertrouwen in de helende kracht van de menselijke natuur, vormen de kern van de oplossingsgerichte grondhouding van de hulpverlener.
 • In de oplossingsgerichte benadering gaat de therapeut zich niet toespitsen op de analyse van problemen en hun oorzaken, integendeel.

Samengevat

De therapeut richt zich niet op het probleem maar gaat samen met de cliënt op zoek naar oplossingen. Dankzij de manier van vragen stellen van de therapeut richt de cliënt zich automatisch meer op wat voor hem mogelijk en haalbaar is. Kortom er wordt zoveel mogelijk toekomstgericht gewerkt vanuit de leefsituatie van de cliënt.

De Korte OplossingsgerichteTherapie (KOT) is bedoeld voor een ieder die zelf geen oplossingen vindt voor zijn problemen en die begeleiding zoekt daarin.

De KOT kan in feite gebruikt worden voor allerlei situaties waarvoor men een oplossing zoekt om verder te kunnen.

Het aantal sessies varieert tussen de 5 à 10 sessies, soms minder, soms meer, afhankelijk van het probleem. De cliënt kan zelf aangeven wanneer hij denkt voldoende bagage te hebben om zelfstandig verder te kunnen.

Het is niet de bedoeling dat er uitgebreid aandacht wordt gegeven aan een grondige analyse van het probleem. Als dat de keus is van de cliënt dan is deze therapie voor hem niet van toepassing.


Hey Ineke! Ik wou je nog extra bedanken! Je hebt mij weer veel duidelijke structuur in de grote wijsheden van het leven gebracht. Wat doe jij dat toch geweldig!!! - Barbara
Jou positieve energie, jou warme uitstraling, jou enorme kennis, jou echtheid…. kunnen zoveel mensen in deze maatschappij zeker heel goed gebruiken.Er is nood aan mensen zoals jij! Nogmaals BEDANKT met jouw komst op deze planeet. - Anneke VDB
Ik wil je graag nog even wat duidelijker laten weten, hoe blij ik ben dat jou ken. Ik ben zo dankbaar dat je op mijn pad bent gekomen. Ik had mij niemand beter kunnen wensen om mij te helpen. Er is alweer een stukje hemel in mijn leven nu ik bij jou ben geweest, zo voelt het. - Eve
Ik wil je bedanken voor de hulp die je me geboden hebt tijdens mijn burn-out periode in 2014. Intussen gaat het veel beter met mij, ik heb de diepe verbondenheid met mijn innerlijk kind teruggevonden en het is heerlijk. De weg hiernaartoe was bij momenten moeilijk en pijnlijk, maar als ik er nu op terugblik, zeker de moeite waard. Ik geniet nu van mijn herwonnen gezondheid en neem er mijn tijd voor. Veerle
Toch interessant, met levend materiaal te kunnen werken. Wat een heerlijkheid als er mensen bij u komen; geblutst en gebust en ge kunt daar weer wat warmte en terug wat vlam in krijgen. Warmte uitstralen die dan ook naar uzelf weer weerkaatst soms ook. Een warm goed gesprek is dikwijls meer waard dan een hoop medicamenten.En dan weet ,gij zeker, uit de schrale woorden wat er ver innerlijk gebeurt. En tussendoor zit ik echt te wachten op uw nieuwe uw boek over houden van jezelf. Ik lees met mijn potlood in aanslag maar ik heb bij uw teksten op uw website en in uw boeken nog nooit een vraagteken kunnen plaatsen, hoe klein ook, dat ik in gelijkaardige boeken soms wel doe. Proficiat!