Menu
Ontdek het doel van je leven en maak jezelf gelukkig.
Schenk jezelf een enthousiast en vreugdevol verblijf op aarde.


+32 (0)497 87 44 24 — ineke@enthousiasme.info

← Terug naar overzicht

Kinesiologie.

Blokkades opsporen en opheffen.

Kinesiologie is ontstaan in de jaren ’60 in de Verenigde Staten, en is een methode die tot doel heeft het versterken of herstellen van de vitaliteit van een persoon op lichamelijk, mentaal, energetisch en emotioneel vlak.

Dr. Goodheart, een chiropracticer, gebruikte voor het eerst de spiertest om blokkades in de wervelkolom te identificeren bij zijn patiënten. Hij ontwikkelde het basisprincipe van de kinesiologie, volgens hetwelk de spiertonus verzwakt van zodra iets ons verstoort, of het nu op structureel, biochemisch of psychologisch vlak zij.

Waaruit bestaat deze test?

Uiterst zacht en subtiel tracht de spiertest de energetische respons van de spier te voelen, en niet zijn eigenlijke kracht. Het is een natuurlijk instrument voor bio-feedback, dat toestaat de verschillende vormen van stress in de persoon te “meten”, en op het einde van de sessie de efficiëntie van de correcties te verifiëren.

De hersenen zijn als een computer die we kunnen ondervragen via spiertesten. Via deze fysiologische respons hebben we toegang tot het bewustzijn van het lichaam, tot deze informatie die ingegrift is in onze cellen.

Negatieve emoties uit ons verleden blokkeren de waarneming in de tegenwoordige tijd. Zelfs lichamelijke problemen kunnen hun oorzaak hebben in onverwerkte emotionele situaties uit het verleden. De energie van het lichaam die zich op een bepaald punt in de tijd heeft vastgezet, manifesteert zich onder vele vormen: gedragsmoeilijkheden, slaapproblemen, pijn, vermoeidheid, stress, gevoelens van eenzaamheid, angst, twijfel…

We gebruiken de spiertest om deze informatie uit het verleden, die vastligt in het celgeheugen, op te vragen. We identificeren de blokkades en corrigeren ze, met als doel de persoon de vrijheid van keuze terug te geven.

Wetend dat een menselijk wezen bestaat uit vele niveaus, komt het werk voor correctie ook uit vele domeinen:

  • Lichamelijk correcties: stimuleren van bepaalde punten, uit te voeren bewegingen, voeding…
  • Mentale correcties: inzichten in een beperkend geloofssysteem, herprogrammering, kleuren, visualisatie, werken met het Innerlijk Kind, stressbevrijding…
  • Energetische correcties: Bach-bloesems, meridianen, polariteiten…
  • Spirituele correcties: herverbinding met zijn Innerlijke Kracht, met zijn Essentie…

De inzichten die de geteste persoon tijdens zijn sessies opdoet zijn van onschatbare waarde. Het doel van elke sessie is de persoon te helpen de autoriteit over zijn eigen leven terug te winnen, zijn vertrouwen te herstellen in zijn bekwaamheid om zijn eigen leven te verbeteren en zijn wensen te realiseren, en verantwoordelijkheid te ontwikkelen voor zijn eigen leven.

De kinesioloog legt niets op. Hij heeft geen project voor de geteste persoon en vertelt hem niets dat niet uit het spiertesten zelf naar voor komt. De geteste persoon werkt actief mee aan zijn sessie, en dus aan zijn eigen evolutie.

Op het einde van elke sessie kan de persoon zelf vaststellen dat de eerder zwak geteste onderwerpen nu sterk testen, en dit heeft een krachtige lichamelijke en psychologische impact, want levert het bewijs van de positieve verandering die heeft plaatsgehad tijdens de sessie.

De nieuwe positieve keuzes van de persoon zijn nu geankerd in zijn lichaam via de spiertest, en miljarden cellen worden geactiveerd om de nieuwe keuzes te gaan toepassen in het dagelijkse leven.

Tot wie richt zich de Kinesiologie?

Een kinesiologische aanpak is zinvol voor alle personen, om ’t even van welke leeftijd, die in een toestand van lichamelijke of emotionele pijn verkeren, die onder stress staan of die zichzelf beter willen leren kennen en vooruitgaan in hun evolutie.

Een individuele sessie duurt ongeveer anderhalf uur. Reken voor een bepaald probleem ongeveer drie sessies, met tussenpozen van 2 tot 3 weken.

De opleiding bestaat uit verschillende modules, die elk twee, drie of vier dagen duren, en apart kunnen gevolgd worden, weliswaar door de juiste volgorde te respecteren.


Geef je reactie

Laat me weten wat je van deze workshop vindt!

Voornaam (*) Naam (*) E-mail (*) Uw e-mail wordt niet getoond op de website en wordt enkel gebruikt om te antwoorden. Reactie (*)Ineke toont en spiegelt in haar workshops hoe krachtig we zijn en die kracht ontplooit zich elke dag verder in mij. Wat ben ik blij dat ik dit heb mogen ervaren! Dank je wel.
Gratis e-boek over enthousiasme

Vul je naam en e-mail in en het is meteen van jou!
Schrijf in!